Steve Jobs in ASCII

Steve Jobs in ASCII

I though I’d remember Steve in my own way. In ASCII

Grab the code below. Feel free to use this wherever you like, personally I’ve added it to motd.tail.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmy
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmh+o/+++syhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmy+/-.`            -/sdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmh/`                       `-sNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy:`             ` `              :hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo`        ````.```..``````````       -yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm:`    `...---......--::-.........``      .sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd.     ./+o+/:-:-:-:::-:/:/:::::-::-..`      :mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo`    `/sysyyy+++++sosys+////++/+////:-.`      .dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:    `-yhdddhhhyyyyhhddmmdhyo+++oooo+/:-.``      `dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm-     .ohdmmdddddmdmNNNNNNmmmmhyssso++/---.``      `yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMm.     .+ddmmmmmmmmNNNNMMMMNNNNNmddhhyso+/:-..`        oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMy      /hdmmmmNNNNNMMMMMMMMMNNNNNNmmmdhyso/-..``        oNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMh`     `odmmmmmNNNMMMMMMMMMMNNMMNNNmNmdhyy+:-.```         oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMo``    `ydmmmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmdhhy+:-.````        oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMd..    .sdmmmmNNNNMMMMMMMMMMNNMMNNmdmmhyyo/:-.````        :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMM-.`  `.+hmmmmmNNNNMMMMMMMMMNMMMNNmmNmhsso++:--```` ``    .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMN/:-`.-./hdmmmNNNNNNMMMMMMNNNMMMNNNNNmhyyyso+/:.` ` ``.   `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMho:`.:+++hddmmmNNNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNmmddyyys+-``   `..    sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMNo//:+oyy/hddmmNNNNMMMMMMMMMNMMMMNNNNNNmNdhyhy+/-.`   `.`   +hmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMy:-:--/+s/+ddmmmNNNMMMMMMNMMMMMMMMNNNNNmNmdhdhyso:-`    ``   ```yMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMM- -:.`.+:/ydddmNNNMMMMMMNNNNMNNMNMNNNNNmmddhdddhs+-.`           /MMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMM:`oo--.--shds/::/+ydmmNNNNNNNmdNNNNNNNmdyyysooo/-..``           /MMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMM+-oso-.``ydyoss+/-::::/+ooyhhyyNmmmdys+:..-------..             hMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMd:-..`.-+/hmhhyo+:::`.  .`.-/ymNNNd+.````.`-  `` `.-`          -MMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMNs.`-+:+dsodmhy://hm+-.:/.-oodNMMNh/    `+s/.-:-`  `.``        :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMd/`-h+shmssddhdNNNNmdhhs+smhohMMNh/`.``/shhhyso/.`-:.``       /MMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMms+:os+hmmdyyyNNNNNNNmdhsdmysNNNNd/`..`-oyddddyo/+y+:.`       hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMyydos/hdmNmmNNNNMMMNmmNmmNNNMMMNd:```.-ohddmmmddhhs/.       `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMNhmdy:oddmmmmmNNMMNNmNmdmNMMMMMMm/``.-:+yddmmmhyyy+.`    `  :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMydmh++shhddmmmNNNNmmmmmmNMMMMMMmo-` `-+yhdddhsoo/-`       `dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddhyo/+s+yyddmNNNNNmdmNNMMMMMMmo```  :osyhys+::-.      ``yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyy//+ossydmNNNNNmmmNNMMMMMNm/```` `/oyhys+/.``      odMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhhsoooosshdNNNNNmdmNMNmNMMNNo`     .+sys+:-`        mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhdhdsssyosdNNNNmmNMMMNmmNNmh-      .:/++/-`     `  `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhddyyhhosmmmNmmmmmNddh+oo+-`      `..::-:` ``` `  :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhysdhdyydmmdhyooyysoyo/-....      ````..` `..    sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdysdmdhdhdd+/:.:/o+//://.`.-`        `...`-.`   `NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmshhdyhyho:.``.-:/++++//::-.`      ``+--.-.`   oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhydhyyys-` -yhddmNNmmmddys+-`` ``.-:...-`   .NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhhs+///.`-shdddmdhosss++++-`` ``-/.`  ` `  :NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmy/-://.:oyhmhhyo:.::-.-..`````.+/`    `    /NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNsho+//:/+symdmmhosssoo:-.`.::-:++`          /hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs/yy/::/o+shsyNmhhmddy/--.:oys/..             .ymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm::/++/ossddysyoo+/+//...--+o+.`                `/sshdmNMMMMMMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh-////:+yymhhs//+-:oo/..+:/./.                        `-odmNNMMMMMMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd`/ooo:-.-oos++oooodNm. -.-.`                              `-/oymNMMMd
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNm+ `/oyoo/.``-smNNNmmhh/                                          .+ymh
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMms/-`    `:ssso/.-dmNNMNNNmdo.                                            -
dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdy+`           `-:+++:sNNMMMNNNNmy:`                                          
dMMMMMMMMMMMMMMMMNNh/.                   :dNNmmNMMMMMMMNmy/`                                        
dMMMMMMMMMMMMNmy+-`                     .NNNNNNdmMMMMMMMNhso.                                      
dMMMMMMMMMNd+-                          .NNNNNNNNNMMMMMMms:o-                                      
dMMMMMNNy/.                             .sNNNNMNNmNNNNNms/:-` ..                                    
dMMNh+-                               .ydddmNNNMNdhdmmdhoo:.`  --                                  
so-`                                  sdNNNNNNNMNhsohhyyoo/.`   ``                                  
                                    ./hNNNNNMNmNms+ss+//+/:-``    `                                
                                   yNMmNNMMNNNNmh+oyo/::///-.`                                      
                                  :NMMNNNMNmddmddyysyo+///:/-.`                                    
                                  yNMMMMNmmyhdhhhyyyyso+/://:..`                                    
                                  sNMMMNNmdhshhhyysyyyyso/::-..``                                  
                                  :mNmddhyssyyhhyyyyyhhy+:/::--..```                                
                                   +hdhyyyyyhyhyyhyyhhhys+//o/::...`

Credit to aalib for possibly being the greatest gfx lib on the planet.